Aktuální informace

SK Zátor nabízí k využítí pronájmy prostor.

 

Členské příspěvky na rok 2019 ve výši 300,-Kč je možno uhradit převodem na účet 2601179092/2010. Do zprávy pro příjemce napište "Členský příspěvek 2019, Příjmení, Jméno, Rok narození" (např. "Členský příspěvek 2019, Novák Karel, 1980"). 

Na požádání vystavíme pro pojišťovnu potvrzení o úhradě členského příspěvku na rok 2019. Kontaktujte Vratislava Hruzíka na tel. č. 732 662 994 nebo hruzik.vratislav@seznam.cz.

                                            

SK Zátor obdržel příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 57.900,-Kč z projektu "Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2019 - TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních center sportu působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje". Tyto prostředky byly použity úhradu části nákladů na vybudování záchytných sítí za brankami.

 

 
© www.skzator.cz - vytvořte si také své webové stránky