Navigace: sk zátor > Rekonstrukce sport. areálu

Rekonstrukce sport. areálu

Jedná se o víceúčelovou budovu s kvalitním sportovním zázemím. Prostor pro sportovní vyžití obyvatel Zátoru, s kvalitním sociálním zázemím, klubovnou, garáží, skladovacím prostorem, občerstvením, fitness, wellness, přístřeškem a sociálním zázemím pro konání velkých akcí. Je to nadčasový areál, který pokryje požadavky složek. Návrh zadání vznikal za spolupráce zájmových složek v obci. Příprava projektové dokumentace včetně stavebního povolení byl složitý a časově náročný proces.

Zahájení stavby: březen 2017

Předpokládaný termín ukončení stavby: březen 2019

Projektová dokumentace: Ing. Petr Guňka, Ing. Miloslav Indrák, Ing. Bedřich Marek, Ing. Zdeněk Bednařík

Vizualizace: Ing. Arch. Vlastimil Sýkora

Zhotovitel: Kareta, s. r. o. Bruntál

Další informace: V současné době se pracuje na drobných úpravách projektu, proto může být výsledný vzhled mírně odlišný od přiložené vizualizace.

Dne 22.3.2017 byla stavba předána.

 
© www.skzator.cz - vytvořte si také své webové stránky